تبلیغات اینترنتیclose
اشعار علی خلج -4
پیچک ( علی خلج )
شعر و ادب پارسی

سا قيا زجا بر خيز پر كن خم مستانه  

با چشم خمار خود مي ده دوسه پيمانهنوشته شده در تاريخ پنجشنبه 1 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


ياعلي مددي تقديم به رهروان عشق و حقيقت

**
من غلام شاه مردانم چه غم دارم د گر
پاكباز كوي جانانم چه غم دارم د گر

خانه دل گشته اباد از تولاي علي
جان فداي دلنواز انم چه غم دارم دگر

مست كوي يار گشتم از مي گلرنگ او
عاشق ان يا ر جانا نم چه غم دارم دگر

از ازل بر قلب و جام حك شد نام علي
در ديار شهر يا رانم چه غم دارم دگر

يا علي جامم تهي شد من گداي جام تو
ساكن كوي خراباتم چه غم دارم دگر

از تولاي ولايش گشته ام سر مست او
نام اورا من غزلخوانم چه غم دارم دگر

ذكر اورا مي كنم بي ياد او كي مي شود
روز و شب با ياد او شادم چه غم دارم دگر

ساكن كوي دلم در گوشه دير مغان
ذره اي از مي پرستانم چه غم دارم دگر

دستگير دست { خلج }را يا علي مرتضي
چون علي مولاي خود دارم چه غم دارم دگر

 

 

هو يا علي مدد
علي خلج

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -4 , | بازديد : 442

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 1 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


به راه غمت صد بلا ديد ه ايم
خدا يا در اين ره چها ديد ه ايم

اگر خون دل بود ما خورد ه ايم
وگر داغ دل بود ما ديد ه ايم

به كيش محبت روا كي بود
وفا كرده ايم و جفا ديد ه ايم

ندار م شكايت ز بيگا نه گان
همه از همين اشنا ديد ه ايم

خلاف همه يار سا يان شهر
ز ساقي مستان وفا ديد ه ايم

دگر مسجد م خانه تو به نيست
كه در شيخ و زا هد ريا ديد ه ايم

كنم شكوه از هجر و درد و فراق
نه اين درد را ما دوا ديده ايم

همه درد ها در گلويم شكست
كه ما اندرين ره روا ديده ايم

 

 

علي خلج

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -4 , | بازديد : 228

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 1 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

كاش نمي ديدم از اول روي همچون ماه تو
يا دو ابروي كمانت يا دو ان شهلاي تو

كاش نمي كردي نظر بر اين دل بيچا ره ام
كرده است رسواي عالم عشوه ها و ناز تو

كاش ميدانستم از اول كار تو جور و جفاست
صد دو صد كشته مرا ان خنده پنهان تو

كاش كه شب ها يم همه يلدا بود و ميخانه ها
كرده اي اواره ام اواره ام از كار تو

كاش مست بودم نمي دانستم اين حال خودم
گرچه افتاده به جا مم ان رخ و سيماي تو

كاش مي ديدي زهجرت جان من برلب رسيد
لحظه اي ميد يدم ان سرو قد رعنا ي تو

كاش نبودم من از اول اندرين دنياي دون
تا بسوزم از فراق و هجر و وصل دور تو

كاش يك لحظه كه بود دست من اندر دست تو
اين خيال است خود كه دانم ني شود امكان تو

كاش {خلج} مي سوخت و مي مرد نمي داشت همچو حال
اي فغان اي داد و بيداد از جفا و جو ر تو

 


علي خلج

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -4 , | بازديد : 263

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 1 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


يك شبي ديدم ترا در رويا هايم بخواب
امدم اهسته سويت خفته بودي رختخواب

دست زدم بر زلف تو گفتي متاب اين زلف من
چون كمند است اندر افتي دام راه است ره متاب

دست زدم بر صورتت گفتي گل نشگفته است
چونكه بوئيدم بديدم بوي رويت چون گلاب

دست زدم بر ابروانت خنجر اسا بود و تيز
چون كمان ارش اسا پيش مي تاخت با شتاب

ان لبانت غنچه نشگفته بود رفتم ز حال
چون كه از خو ا بم پريدم سرزده بود افتاب

 


علي خلج

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -4 , | بازديد : 351

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 1 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

باز ماييم و ودلي در خم گيسو بسته
دل صدباره به ان زلزله مو بسته

تا كه تائيد كند خاطر ما در نظراست
كاش ميشد دمي ان نر گس جادو بسته

خط و خال لب و ان خرمن گيسو در هم
كرده كار همه وراه زهر سو بسته

دل قوي دار و زجان كوش كه اين راه وصال
نشود بي مدد و خواسته او بسته

باز ماييم و دلي طاهر و يك دلبر ناز
كه به تادئيب دلم تيغ هم ازروبسته

 


يا حق
علي خلج

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -4 , | بازديد : 357

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 1 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


در طا لعم نيامد جز عاشقي و مستي
جز راه باده خواري جز راه مي پرستي

كس در سراي ويران هر گز نديده سلطان
جانا شگفتم از ان كاندر دلم نشستي

گاهي بخويش خواندي گاهي بسر دواندي
در اتشم نشاندي قلب مرا شكستي

دل از كفم رميده جان بر لبم رسيده
عقل از سرم پريده تارو پودم كسستي

زنجيري جنونم واز نيك و بد برونم
فارغ زچند و چونم در هاي و هوي هستي

من را زمن رها كن تدبير مبتلا كن
رحمي به اين گدا كن اغنا كنم به مستي

مفكن گره به كارم بنگر چسان خمارم
راه دراز دارم تا عاشقي و مستي

بر عشق اگر رسيدم از بند خود رهيدم
با عاشقان نديدم هر گز غبار و هستي

بي تو {خلج} خسته زنجير ها كسسته
و اندر سرش نشسته سوداي مرگ و مستي

 


علي خلج

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -4 , | بازديد : 311

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 1 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

خدا وندا نخواهم من خلاص ازاين خيال امشب
خط و خا لت بلايي شد بلا شد حظ و حال امشب

از اين بار گرا ن ديگر خميده پشت احسا سم
بيا ويزان مرا جا نا به جا ي اين هلال امشب

اشا راتت مر ا اكنون اميد سبز مي بخشد
بدادم حضرت حا فظ اشا راتي زفال امشب

مرا بازم مده غصه و بگذار اين چنين باشم
رها يم كن در اين حا لت نگير از من تو حال امشب

قفس را در بيا بگشا كه من در شوق پروازم
پر و بالم شكست اخر زدم بس بال بال امشب

جهان با اين همه وسعت مرا تنك امده ست اخر
سرم سنگين شده جانا زسوداي محا ل امشب

مبار ك بادم اين عشرت به درويشي و بيخويشي
گوار ا بادم اين مي را عجب بخشيده حال امشب

زهر سلول و در هر رگ خروش و شور شيدايي
بسي لذت فزا دارم من از يك واو و دال امشب

چو مي در خويش جوشيدم بر اشفتم خروشيدم
خداوندا تو بخشيدي بجا نم اين خصا ل امشب

{خلج} چون سينه چاك ايد نداند جام و مي از هم
كه سا قي ريخت بر جا نش شرابي بس ذلال امشب

 

 


يا حق
علي خلج

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -4 , | بازديد : 116

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 1 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


اين دل بي حياي من قفل تن حصار من
بهار من خزان من خزان بي بهار من

چه سوز ساز ساكتي در اندرون اين دلم
نشسته ام به ساعتي سر ايد انتظار من

ميكده شد سراي من شناورم به ناب مي
از دوسه پيمانه زدن دگر گذشته كار من

چه شد نصيب من خدا بلاي درد بي دوا
رضاي او كنم طلب كه درد بيشمار من

اگر چه عاشقت شدم گواه روي زرد من
دگر مكن گران سري دمي بيا نگار من

نشينمش براه او ببينمش اگر دمي
اگر فتد نگاه او به چشم شرمسار من

زقد و قامتش كنم قيامتي تا ابد
به كائنات بپچيدش طنين يار يار من

{خلج } شده چو اتشي بسوز د از جفاي يار
بجان خرم بلاي عشق شرر زند بكار من

 


علي خلج

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -4 , | بازديد : 249

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 1 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

گر همسفر عشقي همراه مريدان شو
از باده بنوش جامي همگام فقيران شو

بگشا در ميخانه بستان مي مستانه
از وادي هفت بگذر مست مي جا نان شو

دلبر چو فكند پرده تو پرده خود بر در
وان بر قعه عجب افكن پروانه پران شو

او ناز كند هردم بايد كه كشيد نازش
با مركب عشق تاز ان سر دار سواران شو

در كوچه ميخانه سر ها شكنند با سنگ
ان سنگ و بكن مهرت بازيچه ميدان شو

درويشي و بي خويشي اركان طريقت دان
گر جام بلا نوشي مردانه تو نوشان شو

اين وادي بي پا يان صحراي غم و درد است
سوز و دل اگر خواهي پس سينه جوشان شو

فرهاد كه مي كند كوه از عشق رخ شيرين
شيرين وشي را جو ي فر هاد پريشان شو

اين نفس من و ما يي اين اژدر ان مار است
با ذكر علي هر دم در حرب تو گويان شد

بيچاره {خلج} مانده در نفس شرير خود
رو بر در جا نان كن دلدار محبان شو

 

 

علي خلج

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -4 , | بازديد : 242

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 1 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

كشكشان بر سوي دارم مي برند
عا شقان ديوا نه وارم مي برند

چون شتر در زير بار عشق يار
مست اويم بي مها رم مي برند

ميثم تمار عشق سر دل
گر بگويم سوي دارم مي برند

سر دل را اشكا را گر گنم
اين جما عت سنگ و سارم مي برند

خوار زار دل شدم اي عا شقان
همچو طفلان خوار و زارم مي برند

گرچه من اواره ام ازان ديار
بار ديگر زان ديارم مي برند

دل چو مجنون واله و شيداي خويش
ليلي دل از كنا رم مي برند

 

 


يا علي مددي
علي خلج

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -4 , | بازديد : 368

صفحه قبل 1 صفحه بعد