جفای جور فراقت کشیدم و که کشیدم( علی خلج ) - شنبه 24 مرداد 1394
ان نگا ه های چو جادویت مرا دیوانه کرد( علی خلج ) - يکشنبه 11 مرداد 1394
چشم در چشمان عکست غرق سیما مانده ام( علی خلج ) - يکشنبه 11 مرداد 1394
کنون در خویش میرانم تبا هی های دنیا را ( علی خلج ) - يکشنبه 11 مرداد 1394
این همه شعر و غزل بهر تو گفتیم و گذشت( علی خلج ) - يکشنبه 11 مرداد 1394
چشم بینایم بده از خواب بیدارم نما ( علی خلج ) - يکشنبه 11 مرداد 1394
ای شسته از الام را ( علی خلج ) - چهارشنبه 31 تير 1394
وای کی شکسته می شود قفل تن حصار من( علی خلج ) - چهارشنبه 31 تير 1394
در طالعم نیامد جز عاشقی و مستی( علی خلج ) - چهارشنبه 31 تير 1394
خداوندا نخواهم من خلاص از این خیال امشب( علی خلج ) - چهارشنبه 31 تير 1394
کارم گذشت از می که خود مینا یم امشب( علی خلج ) - چهارشنبه 31 تير 1394
اندیشه ره گشای پرواز یک نکته زنکته های ( علی خلج ) - چهارشنبه 31 تير 1394
دست من و دامان تو ای شاه ولایت( علی خلج ) - دوشنبه 8 تير 1394
چه بگویم دلتنگم که غمم بسیار است( علی خلج ) - دوشنبه 8 تير 1394
هر ایده و هر خیال عاشق یک نکته زنکته های عشق است( علی خلج ) - دوشنبه 8 تير 1394
ای سخن هایت همه شور .رعد اسا و رسایی( علی خلج ) - شنبه 23 خرداد 1394
به دل گفتم که من بیدارم امشب( علی خلج ) ... - شنبه 23 خرداد 1394
پاکسازی می کنم تا ذهن خود از نقش این پندار ها ( علی خلج ) - پنجشنبه 14 خرداد 1394
گهی مارا زبون و خوار گهی برگ خزان کردی ( علی خلج ) - پنجشنبه 14 خرداد 1394
به چشم مست تو ای یار ترانه باید داشت( علی خلج ) - پنجشنبه 14 خرداد 1394
بیا ایدل تما شا کن که ان دلدار می اید ( علی خلج ) - سه شنبه 5 خرداد 1394
زبنیادت و یران بایدی شد ( علی خلج ) - سه شنبه 5 خرداد 1394
با ناوک مزگانت صید دل و جان کردی ( علی خلج ) - سه شنبه 5 خرداد 1394
نتو ا نستم که اخر ان قد ر عنا ت به بینم ( علی خلج ) - سه شنبه 5 خرداد 1394
گذشته ها گذشته است کجا یی ای نگار من است( علی خلج ) - سه شنبه 5 خرداد 1394
انقدر گریه کنم از دست تو نا مهربان ( علی خلج ) - چهارشنبه 16 ارديبهشت 1394
زدست روز گار و یار چه درد ها کشیده ام ( علی خلج ) - سه شنبه 8 ارديبهشت 1394
یکی پیدا یکی پنهان پسندد ( علی خلج ) - شنبه 29 فروردين 1394
عزیزم بار ها گفتم ترا من دوست میدارم ( علی خلج ) - شنبه 29 فروردين 1394
گفتم به زلفانت عطری که بر افشانم ( علی خلج ) - شنبه 29 فروردين 1394
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد