تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( علی خلج )
پیچک ( علی خلج )
شعر و ادب پارسی


پیچک ( علی خلج )
شعر و ادب پارسی

Email : pichak.sher@yahoo.com

مختصری از زندگی نامه استاد علی خلج به زبان ایشان بسال 1330 در شهر بويين زهرا در استان قزوين بدبيا آمدم در سال 1341 زلزله وحشتنا کی رخ داد که تمام هستی ما را به يغما برد . من در سال 1350 به استخدام نيروي هوا يي در آمدم در سال 1365 سلسله نعمت الهيه صفی عليشاهی مشرف شدم در 1368 بازنشسته شدم و اما در سال 1372 بعلت فوت پيرم با حضرت عارف عليشاه صفا يی تجديد بيعت نمودم و از طرف ايشان ضيخ سلسله شدم ودر اين دوران بازنشستگی رو به نويسند گی آ وردم وتا بحال 10 جلد کتا بهای عرفانی و تاريخی نوشته ام از جمله تاريخ بويين زهرا تاريخ شهر ستان بو يين زهر کهن ديار تاريخ سگزآباد قديمی ترين نقطه تمدن دنيا و تارخ طارم سفلی و عرفانی مانند سيری با عا رفان و سيری در سلسله صفي عليشاهی و راز خلقت و آفرينش از زبان اديان و کتب مقدس و از معروف تا عارف و جديدا کتابي می نويسم بنام مانيه تيزم که در باره انرزی در مانی است و درجه دکترای افتخاری و پر فسوری و استادی از دانشگا های ژاپن و ايتا ليا و برزيل به حقير داده اند و جرو محققان ميراث فرهنگي هستم و چهار سال است در راديو قزوين در باره تاريخ تر کها صحبت مي کنم و جديدا از طرف اداره ارشاد استان پيشنهاد کتاب تاریخ استان قزوين داده شده ودر اخر حقير سنگ نگاره هاي بويين زهرا را کشف ودر سازمان ملل يو نسکو به ثبت رسيده است . يا علی مددی