تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( علی خلج )
شعر و ادب پارسی

سا قيا زجا بر خيز پر كن خم مستانه  

با چشم خمار خود مي ده دوسه پيمانهنوشته شده در تاريخ سه شنبه 5 خرداد 1394 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

بیا ایدل تما شا کن که ان دلدار می اید
اگر لایق بر ان باشی ترا دیدار می اید

طبیب درد غم ها یم دل بیمار ما بنگر
که دستی بر دلم بگزار غمت بسیار می اید

اگر یکبار در عمرت ببینی جلوه یارم
در این حسرت همی مانی که کی ؟ ان یار می اید

فدا کار ی و عشقبازی زرندی هم چو ما اموز
که از جا ن های بی پروا فقط این کار می اید

جهان درد است و نا کا می نباشد غیراز این ایدل
غریق بحر نیستی شو حقیقت وار می اید

چنان دلبا خته ام بر او بغیر از او نمی بینم
که از بود وجود خود زبودم عار می اید

دلا با عشق او سر کن نوشتند بر جبین تو
{خلج} با سوز عشق او چو شمعی زار می اید

 


علی خلج

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -11, | بازديد : 297

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 5 خرداد 1394 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

زبنیادت و یران بایدی شد
چو مجنونان بیا بان بایدی شد

عدم را مقتدا در هر قدم کن
زهستی ها گریزان بایدی شد

به پایش خاک شو سر بر زمین نه
به جان ان چو جا نان بایدی شد

هویدا کن تو اندر در وجودت
ولی از خویش پنهان بایدی شد

چو گفتی یا علی از جان ودل گو
بنامش مرد میدان بایدی شد

به مولایم علی کردم توسل
غلام شاه مردان بایدی شد

تو خدمت بر شعیب خویش میدار
چو موسی نیز چو پان بایدی شد

نه اسا نست که کار باده نوشی
به مستی یک خمستان بایدی شد

بجو ی از پیر اداب خرا بات
که بر ایین مستان بایدی شد

چو سائل بر در میخانه گشتی
گدای میفروشان بایدی شد

زنی حق حق و یا هو هو چو مستان
جدا از این و از ان بایدی شد

{خلج} می سوزد همچون نی در اتش
تهی چون ساز چو پان بایدی شد

 

علی خلج

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -11, | بازديد : 307

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 5 خرداد 1394 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

با ناوک مزگانت صید دل و جان کردی
وان ماه رخت هردم از من تونهان کردی

با عشوه پنها نت کردی همه را کا فر
بگرفتی همه عقل ها کافر بی ایمان کردی

زلفات مده بر باد خونا به مکن این دل
ما را به کجا بردی صد حدس گمان کردی

در عرضه میدانت سیمر غی منم پشه
نی خواندی برت نی دور نی این و نه ان کردی

با چشم پر اشوبت ما را مطلب بر جنگ
من بیدم و تو طوفان دادم به فغان کردی

بیچاره {خلج} نا لد از بخت سیاه خود
دیوانه نمودی و هر سو تو روان کردی

 


 علی خلج

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -11, | بازديد : 286

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 5 خرداد 1394 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


نتو ا نستم که اخر ان قد ر عنا ت به بینم
شا خه ای گل از گلستان وجودت بر بچینم

رفتی و تنها گذاشتی چشم هایم مانده درراه
همچو صیاد در پی صید روز و شب اندر کمینم

نقطه نقطه گشتم هر جا یا بمش مثل تو دلبر
اینکه خود دانم که دیگر مثل هر گز نبینم

اتشی بگر فته ام از سوز هجر و از فر ا قت
این چنین سوزی که می بینی زتو ست ای نا زنینم

عاشقم کردی بخود با صد هزاران رنگ نیرنک
ا ز گل رویت که من دیوانه گشتم این چنینم

عمری درد و رنج تو بر خود همی هموار کردم
از جدا ییت چو نی در سوز و غم اندر غمینم

دلبرا یکدم بیا گشته {خلج} بیچاره تو
کی بیا یی؟ خود ندانم ایی اما در یقینم

 


علی خلج

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -11, | بازديد : 159

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 5 خرداد 1394 توسط سید مجتبی محمدی |


گذشته ها گذشته است کجا یی ای نگار من است
د می ز من تو یاد کن بیا بیا کنا ر من

نظر کنم به را ه ها که کی در ایی ای صنم
که شسته شد راه تو به اشک چشم زار من

شدم چو سا عتی بسی شمارش دقیقه ها
منتظرم که کی شود سر اید انتظا ر من

فد ا ی ناز قهر تو مکن د گر گر ا ن سر ی
چنان عذاب میکشم در امده دما ر من

تو صیدی شدی شدی دو ان منم شدم پیت روان
کجا کشی ؟ کجا بری ؟ بیا برم شکار من

زفقر بی نوایی ام ز درد بی دوا یی ام
به اسمان رسید ه است نا له و این هوا ر من

{خلج} شده دچار تو دچار بینوای تو
با میدی نشسته ام کی تو شوی دچار من

 

 

علی خلج

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -11, | بازديد : 356

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 16 ارديبهشت 1394 توسط سید مجتبی محمدی |

 


انقدر گریه کنم از دست تو نا مهربان
تا تو رحم ایی شوی مرحم بر این درد نهان

گفتی میگردم طبیبت می کنم درمان ترا
من که مردم یک نظر کن بر تن و فر سوده جان

عا شقت گشتم مگر جرم است عاشق بودنم
خود همی دانی که من عا شق ترینم در جهان

این همه عشوه گری و غمزه هایت کشت مرا
می زنم از دست تو الغوث الغوث الا مان

می کشی هر جا که خواهی رشته ات بر گردنم
چون به عشق تو اسیرم می کنم اه و فغان

تا بکی گردانیم چون گاو اعصار دور خود
رحم کن نا یی نمانده هیچ دگر تاب و توان

سر نهم بر استانت تا به صبح با اشک و اه
بر {خلج} کن یک نظر ای نا زنین مهر بان

 

 

 علی خلج

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -11, | بازديد : 292

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 8 ارديبهشت 1394 توسط سید مجتبی محمدی |

 


هو

زدست روز گار و یار چه درد ها کشیده ام
تمام غصه و غمش بجان و دل خریده ام

به هر امید و هر نوید زهر کسی شنیده ام
برای دیدن رخش بهر طرف دو یده ام

چرا که داد من خدا بگوش کس نمی رسد ؟
چه درد های بیکسی از این فراق چشید ه ام

نشا نده کنج غم مرا بریده دست و پای من
زخویش و یار و اقربا به عشق او بر یده ام

چو اهویی فتا ده ام بدام صید زلف او
به عشق چشم مست او چه سینه در ید ه ام

چه روز و شب به خلوتم ندیم من دل حزین
چه شکو ه ها بگوش خود از این دلم شنیده ام

عجب فسا نه ای شده که عشق ما و یار ما
چنین غمی که دارمش زهیچکس ندید ه ام

خلج فدای روی تو فدای خال و موی تو
زقهر و ناز دلبرم کمان وار خمیده ام


علی خلج
Ali Khalaj

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -11, | بازديد : 315

نوشته شده در تاريخ شنبه 29 فروردين 1394 توسط سید مجتبی محمدی |

 


یکی پیدا یکی پنهان پسندد
یکی دنیا یکی یزدان پسندد

یکی از روی دستور اوستا
فروغ ایزد رخشان پسندد

یکی گوسا له ان سا مری را
دگر کس موسی چو پان پسندد

یکی ذات مسیح نا صری را
بسان حضرت سبحان پسندد

گروهی در ره عقل و شر یعت
حدیت و راوی و قران پسندد

گروهی بوده اند از اهل سنت
صحا به پیرو احمد پسندد

گرو هی هم علی را در ولایت
وصی بعد از نبی ایمان پسندد

گرو هی پیرو اهل طریقت
مرید و مرشد و عر فان پسندد

خداوندا چه سریست مفتی شهر
مرید ابله و نا دان پسندد

یکی هم خویش را علامه داند
بجز خود نی این نی ان پسندد

دگر کس عا شق روی نگار است
رخ چون گل لب خندان پسندد

یکی هم چون شکست خورده ست در عشق
بیا دش چشم خود گریان پسندد

گروهی هم بود سر باز و سر دار
نبرد و لشگرو میدان پسندد

یکی هم چون بود تا جر به بازار
دکان و حجره و میزان پسندد

دگر کس هست چون معمار و بنا
بسی اجر کچ و سیمان پسندد

یکی هم نا خدا ی بحر دریا
نسیم و کشتی و سکان پسندد

دل از دنیای فانی کنده درویش
چو جغدی گوشه ویران پسندد

که مست است باده و پیمانه پیر
می و پیمانه و جانان پسندد

خلج در ارزوی روی دلبر
به عشقش روز و شب سبحان پسند د

 


علی خلج

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -11, | بازديد : 296

نوشته شده در تاريخ شنبه 29 فروردين 1394 توسط سید مجتبی محمدی |

 


عزیزم بار ها گفتم ترا من دوست میدارم
خلایق جمله می دانند ترا من دوست میدارم

شهود ارخوا هی من ارم نه بکتن بل هزاران تن
گواهی ها دهند ای جان ترا من دوست میدارم

ازل عهدی که بستم من که عهد خود نشکستم
د ل و دینم زمن بردی ترا من دو ست میدارم

اگر عالم سیه گردد تن و جانم تبه گردد
غمی نیست ای کمان ابرو ترا من دوست میدارم

که عطر موی تو بویم یکا یک وصف تو گویم
بهر سو روی تو جویم ترا من دوست میدارم

گهی قهر و گهی اشتی گهی ناز و گهی عشوه
فدای ناز و قهر تو ترا من دوست میدارم

دل در مانده ما را مده رنج و غم و غصه
بلا ها یت خریدارم ترا من دوست میدار م

{خلج} از عشق تو مست ست زهر چه غیر تو خسته ست
غمت نوش است بر جانم ترا من دوست میدارم

 


علی خلج

 

 

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -11, | بازديد : 286

نوشته شده در تاريخ شنبه 29 فروردين 1394 توسط سید مجتبی محمدی |


گفتم به زلفانت عطری که بر افشانم
بنشینم و رو در رو وصف تو غزلخوانم

ان چشم سیاه تو صیاد و منم صیدم
از طاق دو ابرویت حیرانم و حیرانم

بیمار رخت گشتم یک رخصتی بر من ده
تا بوسم از ان لب هات داروست به درمانم

یک چندی تحمل کن تا رخت خودم بندم
چندی من شرمنده در پیش تو میهمانم

این را همه می دانند یک عاشق دلخسته ام
صد تیر جفا اید ا یستاده به میدانم

گر چه خلج افسرده ست از جورو دل سنگت
باز از تو نیم دلگیر از خو یش پریشانم

 

 

 علی خلج

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار علی خلج -10, | بازديد : 292